รายได้,อาชีพเสริม,รายได้จากอินเตอร์เน็ต,MLM,รายได้จากเน็ต,ฮิฟ,เซิฟ,Franchise,Investment,Hyip,Surf,Forex,Adword,Google,Adsense,E-gold,E-bullion,E-point,Liberty,Paypal,SME,OTOP

รายได้ อาชีพ Raidai-D-D.com's Archiver

Snail white cream ครีมสเนลไวท์ ของแท้ ราคาถูกสุดๆ

placartoon กระทู้เมื่อ 28-4-2008 15:52

ด่วน...อบรมลด 10-20% ครบ 10 วิชา ได้เรียนฟรี! เริ่ม 3 พฤษภาคม เป็นต้นไป

[size=3][color=Red][b]ด่วน...อบรมลด 10-20% ครบ 10 วิชา ได้เรียนฟรี! เริ่ม 3 พฤษภาคม เป็นต้นไป[/b][/color][/size]

เป็นที่ทราบกันดีว่า ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ยังไม่ค่อยดีนัก ทางศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน จึงได้กำหนดให้มีส่วนลดค่าอบรมมาตั้งแต่กลางปี 2550 จนต้นปี 2551 ก็ยังมีส่วนลดเช่นเคย โดยการกำหนดส่วนลดครั้งล่าสุด จะหมดเขตในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551 พอใกล้หมดเขตนี่เอง ผู้เข้าอบรมจำนวนมาก ก็เรียกร้องว่าน่าจะขยายเวลาให้มีส่วนลดออกไปอีก

เมื่อทางผู้บริหารศูนย์อาชีพฯ มติชน ได้รับทราบเช่นนั้นก็ไม่รอช้าที่จะตัดสินใจให้มีส่วนลดค่าอบรมอีกครั้ง เพราะอย่างที่บอกแล้วว่าภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควร อีกทั้งกลางเดือนพฤษภาคมก็จะเปิดเทอมแล้ว บรรดาผู้ปกครองคงต้องมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จึงต้องลดค่าอบรมด้วยประการฉะนี้

หลักการลดราคาค่าอบรมในครั้งใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากคือจะยึดจากเดิมเป็นหลัก เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อย แต่ก็จะหักล้างเงื่อนไขเล็กๆ ที่ว่า ด้วยการกำหนดให้เรียนฟรีในวิชาที่10...

ด้วยหลักการที่ว่า

"จองเรียนวิชาที่เปิดสอนตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2551 (รวมเวลา 4 เดือน) วิชาที่ 1 ลด 10% วิชาที่ 2, 3, 4 ลด 20% และวิชาที่ 5 ลด 50%"

ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า

"ลด 10% จะยังคงได้รับอภินันทนาการสมาชิกนิตยสารเส้นทางเศรษฐี หรือนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เป็นเวลา 3 เดือน 6 ฉบับเช่นเดิม ส่วนลด 20% และ 50% จะขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น"

การสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ยังครอบคลุมไปถึงผู้ที่ลงทะเบียน (จ่ายเงิน) หน้างาน คือจะไม่ได้รับส่วนลด เพราะจะทำให้ควบคุมจำนวนคนเรียนได้ยาก เช่น บางวิชากำหนดคนเรียนไม่เกิน 20 คน แต่พอเรียนจริง 25 คน ซึ่งจะทำให้คนที่สมัครถูกต้องตามขั้นตอน เสียความรู้สึกได้

เงื่อนไขอีกประการหนึ่งคือ การลด 50% จะใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวิชาที่มีราคาค่าอบรม ไม่เกิน 2,140 บาทเท่านั้น (กรณีวิชาที่ 6, 7...จะกลับมาลดที่ 20%)

สำหรับการให้ส่วนลดในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ที่เรียนครบ 5 วิชา ได้ส่วนลด 50% หลายท่านด้วยกัน ซึ่งก็มีหลายท่านให้คำแนะนำว่าหากเรียนหลายวิชา น่าจะแถมวิชาให้เรียน ฟรี บ้าง

เพราะเหตุนี้ ศูนย์อาชีพฯ มติชน จึงกำหนดให้ได้รับสิทธิพิเศษสุดสุด นั่นก็คือว่า ท่านที่เรียนครบ 10 วิชา ภายในสิ้นปี 2551 จะได้เรียนฟรีในวิชาที่ 10 แต่ต้องเป็นวิชาที่มีราคาไม่เกิน 2,140 บาท

จากส่วนลดดังกล่าว ก็หวังว่าคงจะช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้บ้างไม่มากก็น้อย โดยที่ศูนย์อาชีพฯ มติชน พยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และจะทำการเลือกสรรวิชาชีพ หรือวิทยากรที่เหมาะสมอย่างที่สุดอนึ่ง จากอัตราส่วนลดดังกล่าว อาจจะมีข้อสงสัย หรือคำถามต่างๆ เช่น

1. กรณีผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เช่น คนในครอบครัว จะขอใช้สิทธิ์ต่อเนื่องกันได้

หรือไม่

ขอเรียนว่า ผู้เรียนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ชื่อเดียวกัน จะเป็นบุคคลอื่นไม่ได้ เพราะ

ไม่อย่างนั้นจะยากต่อการพิจารณาว่าใครบ้างควรจะได้สิทธิ์

2. หากใช้สิทธิ์เรียน 2 วิชาต่อเนื่องกัน แต่ขอเลือกวิชาที่ราคาสูงกว่า ซึ่งเปิดสอนทีหลังมา

สลับเป็นขอส่วนลด 20% เลยจะได้หรือไม่

ขอเรียนว่า ท่านต้องใช้สิทธิ์ ตามลำดับต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่วิชาที่เริ่มก่อนก็จะได้สิทธิ์ลด

10-20% และ 50% ตามลำดับ

อาจจะยังมีคำถาม หรือข้อสงสัยอื่นๆ อีก ก็ขอให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีพฯ มติชนศูนย์อาชีพฯ มติชน

รับสมัครวิทยากร

ข่าวสารสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะขอถือโอกาสแจ้งให้ทราบในคราวนี้ คือ การเปิดรับสมัครวิทยากรประจำศูนย์อาชีพฯ มติชน เพื่อเสริมหลักสูตรใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีอยู่แล้วกว่า 100 หลักสูตร เช่น หมวดอาหารการกินกว่า 50 หลักสูตร ที่เหลือจะอยู่ในหมวดศิลปะประดิษฐ์ หมวดช่างเทคนิค หมวดสปาและความงาม ฯลฯ

สำหรับวิทยากรที่ต้องการ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีความรู้ในอาชีพหรือธุรกิจที่จะสอนเป็นอย่างดี

เช่น ทำอาชีพ หรือธุรกิจนั้นๆ มาเป็นเวลานาน อาจจะ 1 ปี 2 ปี หรือเป็น 5 ปี 10 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพหรือธุรกิจนั้นๆ

- มีความพร้อมที่จะสอนอย่างเต็มที่

สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี หรือนำเสนอได้ดี มีสื่อหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสอนอย่างเต็มที่

- มีจรรยาบรรณความเป็นครู หรือเป็นผู้ให้ที่ดี

ต้องมีจิตใจดีงามที่จะเป็นผู้ให้ หรือเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ เป็นตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบให้กับศิษย์ได้เป็นอย่างดี โดยมิหวังหาผลประโยชน์จากการสอน หรือแอบแฝงผลประโยชน์อื่นใด

วิธีสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นวิทยากร จัดทำเอกสาร ดังนี้

1. ข้อมูลประวัติ-ประสบการณ์การทำงาน

ขอให้ท่านเขียนบอกเรื่องราวประวัติของตัวเองมาให้ละเอียด ทั้งประวัติส่วนตัว ด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และโดยเฉพาะประสบการณ์ในวิชาชีพหรือธุรกิจที่จะสอน มูลเหตุจูงใจที่อยากจะสอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย

2. ร่างหลักสูตรหรือแผนการสอน

ขอให้ท่านเสนอมาว่า หลักสูตรที่จะสอนนั้นใช้เวลากี่วัน (1-2 วัน) ใน 1 วันจะสอนอะไรบ้าง (ตั้งแต่ 09.00-16.00 น.) บอกมาให้ละเอียด ถ้าแบ่งเป็นช่วงเวลาได้จะยิ่งดี และความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้เป็นอาชีพได้อย่างไร รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นกลุ่มใด

3. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ

ในกรณีของวิชาชีพที่เน้นฝึกปฏิบัติ ท่านต้องจัดทำค่าใช้จ่ายเรื่องวัตถุดิบ หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการสอน ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง ราคาต่อหน่วยเท่าไร สุดท้าย ให้คิดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน (กรณีที่วัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์บางอย่างใช้ส่วนกลาง ให้คิดคำนวณจาก 20 คน)

นอกจากนี้ ถ้ามีผลงานที่เป็นชิ้นงานหรือเป็นรูปภาพ หรือวีซีดี หรือสื่ออื่นใด ก็ให้นำเสนอมาด้วย

การส่งใบสมัครและข้อมูลต่างๆ

อาจจะส่งมาทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่นิตยสารเส้นทางเศรษฐี) วงเล็บมุมซองว่า สมัครวิทยากร หรือ ทางอีเมล์ [url]www.lungporn@matichon.co.th[/url]

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก [url]www.lungpornwork.com[/url]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 589-2222 ต่อ 2100 (คุณณัฐสมน), 2101 (คุณญาฑิกานต์), 2102 (คุณวนิดา), 2103 (คุณอนุวัฒน์) หรือ 2104 (คุณพรศักดิ์) โทรสาร (02) 580-4030ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เปิดสอนหลากหลาย

โดย อ.พิมพา กสิคุณหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สปาและความงามที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน ได้เปิดสอนนั้นมีความหลากหลายพอสมควร และมีวิทยากรประจำหลายท่านด้วยกัน ที่จะแนะนำนี้เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเวชสำอาง นามว่า "พิมพา กสิคุณ" ซึ่งได้เปิดสอนอยู่หลายหลักสูตร บางท่านอาจจะคุ้นๆ หรือเคยมาเรียนกับวิทยากรท่านนี้บ้างแล้ว แต่ก็มีหลายท่านที่ยังไม่รู้จัก จึงขอนำประวัติ ผลงาน และหลักสูตรที่สอนมาแนะนำอีกครั้ง ดังนี้

วิชาชีพที่สอน

1. แชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลวอาบน้ำ สูตรสมุนไพร

2. ครีบบำรุงผิว และโลชั่นต่างๆ

3. การผสมน้ำหอม และการทำน้ำหอมชนิดต่างๆ การทำน้ำปรุง และโคโลญ

4. การผลิตสบู่กลีเซอรีน และการตกแต่งสบู่แฟนซี

ความชำนาญวิชาชีพอื่นๆ

1 ปั้นแป้ง อาหาร ผัก ผลไม้จิ๋ว

2. การทำน้ำมันนวดตัว Aroma สูตรบำบัด น้ำมันแช่ตัวอาบน้ำ

3. การทำสเปรย์ Aroma ปรับความหอมในบรรยากาศ ห้องนอน ห้องน้ำ สเปรย์กันยุง ฯลฯ

4. การผลิตยาหม่องสมุนไพรบาล์ม พิมเสนน้ำ ร่มการบูร

5. การทำยาขัดรองเท้าประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และวิชาชีพประกอบโรคศิลปะ ทางด้านการแพทย์แผนไทย เภสัชกรรม เวชกรรม ผดุงครรภ์ สมาคม อายุรเวชสามพระยาแห่งประเทศไทย สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2539 และเข้าอบรมความรู้การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการตลาดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการปรับปรุงพัฒนา การผลิตยาและเครื่องสำอางจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เช่น ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯประวัติการทำงาน

เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย ปี 2540 ชื่อ พิมพาโอสถสมุนไพร อยู่ถนนอ่อนนุช 56 ตรวจรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร มีการแมะ ชีพจร เพื่อการรักษาโรค อบตัว เข้ากระโจม พอปี 2543 ได้เปิดบริษัทผลิตเครื่องสำอางและยา อยู่จังหวัดสมุทรปราการ ยอดการจำหน่ายตลาดยังไม่กว้างมากนัก ส่วนมากจะเป็นตลาดแถบ 4 จังหวัดภาคใต้ จะมีตัวแทนรับไปจำหน่ายให้ และตลาดต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย ฯลฯ ส่วนในกรุงเทพฯ ก็จะมีตามร้านสุขภาพ ส่วนมากจะผลิตส่งเป็นกิโล เพื่อผู้ประกอบการเอาไปทำยี่ห้อของตนเอง โดยเฉพาะสบู่และครีม ส่วนลูกค้าทางด้านยาก็มีสั่งผลิตสำหรับใช้ในสถานพยาบาล

พอเริ่มขึ้นปี 2547 มีความรู้สึกว่าตนเองเหนื่อยกับการวิ่งไปดูโรงงานและตรวจรักษาคนไข้ จึงตัดสินใจย้ายบริษัทเข้ากรุงเทพฯ เพื่อจะได้ทำงานสะดวกขึ้น ย้ายเข้ามาอยู่ที่ ถนนอ่อนนุช 55 และย้ายคลินิกกับสถานที่ผลิตอยู่สถานที่ใกล้กันเพื่อจะได้ดูแลสะดวก และเปลี่ยนชื่อคลินิกเป็น "พิมพาคลินิกการแพทย์แผนไทย" มีให้บริการตรวจรักษาโรคทุกชนิด มีทั้งยาสมุนไพรไทยและต่างประเทศ เช่น รักษาโรคภูมิแพ้ หอบหืด ความดันสูง ไขมันในเส้นเลือด ปวดเมื่อย เส้นเลือดขอด ดูแลสตรีหลังคลอด อบ ประคบ นาบหม้อเกลือ ยาแทนการอยู่ไฟ นวดน้ำมันบำบัดโรค ฯลฯ ในร้านจะมีหมอช่วยอีก 2 คน จะหยุดทุกวันอาทิตย์ ก่อนมาตรวจให้จองเวลาล่วงหน้าเพราะคนไข้ที่ร้านจะเยอะ ส่วนสถานที่ผลิตยาและรับผลิตเครื่องสำอาง เปิดขึ้นเป็นของส่วนตัว ใช้ชื่อว่า "ศูนย์สมุนไพรพิมพาเภสัช" เปิดบริการรับผลิตยา บรรจุแคปซูล ปั้นลูกกลอน บรรจุแผง บรรจุซอง ฯลฯ สถานที่สะอาดมาตรฐาน ปลอดสารสเตียรอยด์ กำลังจัดเตรียมทำ GMP ยินดีให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการเปิดสถานที่ผลิตยา อาหาร เครื่องสำอาง

ทางศูนย์ของเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานจัดสถานที่ผลิต และประสานงานในด้านการจัดตั้งสถานที่ให้ สำหรับผู้ใดมีร้านค้าอยู่แล้วสนใจที่จะนำเครื่องสำอางสมุนไพรไปจำหน่ายหรือใช้

มีทั้งปลีก และส่งประวัติเข้าสู่อาชีพที่สอน

ปกติตนเองเป็นคนที่ชอบเสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อมาพัฒนาธุรกิจของตนเอง พอดีที่เพื่อนมาจากกระบี่ หนีปัญหาคลื่นสึนามิ มาพักอยู่ที่บ้าน เพื่อมาเรียนวิชาชีพที่ศูนย์อาชีพฯ มติชน ก็อาสาพามาสมัคร และเผอิญสนใจเรียนวิชา ผลิตภัณฑ์สปา 40 สูตร ก็พบเพื่อนรุ่นเดียวกันหลายคนที่ทำธุรกิจด้านนวดหน้า นวดฝ่าเท้า รวมทั้งธุรกิจสปา ฯลฯ สนใจที่อยากจะได้ความรู้ในด้านการผลิตสบู่สมุนไพร ครีม โลชั่นสมุนไพร เพื่อมาใช้ในสถานประกอบการของตน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ก็เลยมีแนวความคิดว่าตนเองมีองค์ความรู้ทางด้านนี้อยู่ น่าจะได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจจริงๆ ได้ลองทำ ส่วนลำพังตัวเองนั้นผลิตขายในตลาดไทยและต่างประเทศแทบไม่ทัน แต่มองเห็นประชากรในประเทศไทยยังมีอีกมากที่ตลาดเครื่องสำอางสมุนไพรยังเข้าไปไม่ถึง จึงมีแนวคิดที่จะให้ความรู้กับผู้ที่สนใจหรือสถานที่ประกอบการใดที่สนใจ

การสอนเน้นเทคนิคจากประสบการณ์ของตนเอง เพื่อไปประยุกต์ใช้ได้เลยสำหรับผู้ที่จะผลิตและผลิตอย่างถูกหลักการผลิตเครื่องสำอางที่ อย. กำหนดรายละเอียดหลักสูตรที่สอน

1. แชมพู ครีมนวดผม สบู่เหลวอาบน้ำ สูตรสมุนไพร

- สอนวิธีการผลิต และวิธีการดัดแปลงนำสมุนไพรต่างๆ เข้ามาประกอบเป็นส่วนผสม

- บอกชื่อทางการค้าและชื่อโครงสร้างของวัตถุดิบ บอกเทคนิคการซื้อวัตถุดิบ และแหล่งวัตถุดิบ เทคนิคการลดต้นทุน

- สอนวิธีการปรับค่า pH ในแชมพูและในสบู่เหลว และการปรับสูตรของส่วนผสม

- เนื้อหาวิชานี้ของความยากง่าย คือ วิทยากรจะบอกชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อปรับมาตรฐานของสินค้าและการปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพในอนาคต

- รู้จักกฎหมายของเครื่องสำอาง และผลิตอย่างไรที่ไม่ผิดหลัก อย. และ สคบ.

- คุณสมบัติของผู้เรียน พออ่าน-เขียนภาษาอังกฤษออก เพราะสูตรโครงสร้างมีชื่อภาษาอังกฤษ

(ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท ใช้เวลาเรียน 1 วัน เปิดสอน วันที่ 25 พฤษภาคม 2551)

2. ครีมบำรุงผิว และโลชั่นต่างๆ

- สอนวิธีการผลิต และรู้จักชื่อทางการค้า และการเลือกซื้อวัตถุดิบ

- สอนเทคนิคการผสมครีม และได้ลงมือทำจริง เรียนแล้วสามารถดูสูตรอื่นๆ เข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาสูตร หรือเรียนแล้วสามารถต่อยอดพัฒนาสูตรได้มากกว่า 100 ชนิด

- บอกแหล่งซื้อวัตถุดิบ แหล่งบรรจุภัณฑ์

- เนื้อหาวิชานี้ของความยากง่ายคือ การผลิตต้องอาศัยความใจเย็น และความสะอาดเป็นส่วนสำคัญ

- รู้จักกฎหมายของเครื่องสำอาง และผลิตอย่างไรที่ไม่ผิดหลัก อย. และ สคบ.

(ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท ใช้เวลาเรียน 1 วัน เปิดสอน วันที่ 18 พฤษภาคม 2551)

3. การผสมน้ำหอม และการทำน้ำหอมชนิดต่างๆ การทำน้ำปรุง และโคโลญ

- เนื้อหาของวิชา สอนวิธีการเอาหัวน้ำหอมมาผสมเพื่อประพรมร่างกาย

- วิธีการผสมจากหัวน้ำหอม ผสมอย่างไรเพื่อจำหน่าย เช่น ทำเป็นเพอร์ฟูมชนิดต่างๆ ชนิดน้ำ ชนิดครีมเพอร์ฟูม และสอนการทำน้ำหอมเพื่อใส่ในอ่างสปา ทำอย่างไรน้ำหอมไม่ลอยเหนือน้ำ การทำน้ำปรุง และโคโลญที่ทำแล้วสามารถปรับไปเป็นการทำผ้าเย็น และการทำแป้งน้ำ หรือทำน้ำอบได้

- บอกแหล่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวิธีการขาย

- ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา เรื่องวิธีการ ทำอย่างไรผสมแล้วน้ำหอมไม่ขุ่น และวิธีการผสมเพอร์ฟูม ทำอย่างไรไม่ให้เนื้อครีมแยกชั้น วิชานี้จะให้ก้าวหน้าในการผลิตต้องหมั่นฝึกฝนและสังเกตปฏิกิริยาระหว่างผสม และอาศัยความใจเย็นเป็นหลักสำคัญ

- รู้จักกฎหมายของเครื่องสำอาง และผลิตอย่างไรที่ไม่ผิดหลัก อย. และสคบ

(ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท ใช้เวลาเรียน 1 วัน เปิดสอน วันที่ 11 พฤษภาคม 2551)

4. การผลิตสบู่กลีเซอรีน และการตกแต่งสบู่แฟนซี

- เนื้อหาวิชา สอนการตกแต่งสบู่กลีเซอรีนซึ่งเป็นสบู่ก้อนเนื้อใส และการผสมสมุนไพร และส่วนประกอบอื่นๆ

- สอนวิธีการหลอมให้เป็นก้อน และการไล่ฟองอากาศ กรณีทำเพื่อการค้า

- บอกแหล่งซื้อวัตถุดิบ และอื่นๆ

- รู้จักกฎหมายของเครื่องสำอางและผลิตอย่างไรที่ไม่ผิดหลัก อย. และ สคบ.

- ความยากง่ายของเนื้อหาวิชา คือการเติมส่วนประกอบสำคัญลงในสบู่ และการตกแต่ง ซึ่งเทคนิคนี้ไม่มีใครบอกซึ่งเป็นเคล็ดลับของวิธีการผลิต แต่อาจารย์จะบอกเทคนิคให้โดยไม่ปิดบัง

(ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท ใช้เวลาเรียน 1 วัน เปิดสอน วันที่ 1 มิถุนายน 2551)เทียนแฟนซีสไตล์ต่างๆ

ครบเครื่องกับ 4 หลักสูตรใหม่วันนี้ "เทียนหอม" หรือ "เทียนแฟนซี" เริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่ง เห็นได้จากท้องตลาดที่ยังขายได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล หรือวันสำคัญต่างๆ นั่นเพราะได้มีการพัฒนารูปแบบของเทียนหอมให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ผู้ที่จะทำหน้าที่วิทยากร หรือผู้สอนนั้น มีนามว่า "กฤษศินี เจริญการ" ได้ชื่อว่าผ่านประสบการณ์ในงานต่างๆ มาอย่างโชกโชน

เคยเป็นพนักงานขาย พนักงานบัญชี เลขานุการ ผู้จัดการเขตบริษัทเครื่องสำอาง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เจ้าของกิจการร้านกิ๊ฟต์ช็อป

ปัจจุบันทำงานเป็นฝ่ายการเงิน บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง รวมทั้งทำธุรกิจเทียนแฟนซี และในฐานะประธานกลุ่มอาชีพเขตบางแค

แถมยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากร (พิเศษ) ของ กทม.

ที่มาของธุรกิจเทียนแฟนซี มาจากพื้นเพเดิมที่มีคุณแม่เป็นอาจารย์สอนด้านศิลปะประดิษฐ์อยู่แล้ว ทำให้ได้คลุกคลีอยู่กับงานประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็ก ทุกคนในบ้านสามารถทำงานประดิษฐ์ได้คนละไม่ต่ำกว่า 2 ชนิด

"หลังจากที่ทำงานประจำมานานปี ดิฉันต้องการมีกิจการเป็นของตนเองซึ่งทำในสิ่งที่ตนชอบ จึงลาออกมาเพื่อเปิดร้านกิ๊ฟต์ช็อป ส่วนใหญ่งานในร้านที่มีจำหน่าย จะเป็นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง แต่เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้ร้านค้าหลายรายอยู่ไม่ได้ ดิฉันเองก็เช่นกันได้ปิดกิจการลง"อาจารย์กฤษศินี พูดถึงชีวิตการทำกิจการของตัวเอง

หลังจากไม่ประสบความสำเร็จกับกิจการส่วนตัว ก็กลับมาทำงานออฟฟิศตามเดิม พร้อมทั้งศึกษา และเรียนรู้ด้านงานศิลปะ ควบคู่กันไปหลายด้าน สุดท้ายก็ค้นพบว่า "เทียนแฟนซี" เป็นคำตอบสำหรับตนเอง

เธอผ่านการอบรมหลักสูตรเทียนแฟนซีไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร เพื่อต้องการศึกษาเรื่องเทียนให้หลากหลาย เพราะคิดว่ามีคู่แข่งทางการตลาดจำนวนมาก ทำให้ต้องคิดหาทางนำเสนอที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป เช่น รูปแบบ ขนาด บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ระยะเวลาที่ได้ศึกษา และลงมือทำตามความคิดในรูปแบบต่างๆ ทำให้ทราบถึงจุดบกพร่องของงานแต่ละชนิด ซึ่งสามารถทำให้ผลิตเทียนแฟนซีที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำให้สามารถผลิตออกจำหน่ายได้ในที่สุด

นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ได้มีการจำหน่ายในรูปแบบของการออกบู๊ธ เสนอขายโดยตรงกับลูกค้า รวมทั้งการรับออร์เดอร์จากลูกค้าทั่วไป

"สามารถเสนอขายในรูปแบบของสินค้าตกแต่งบ้าน เป็นของชำร่วยในเทศกาลต่างๆ หรือเป็นสินค้าพรีเมี่ยมในทุกกรณี ซึ่งคิดว่างานเทียนสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้หลากหลายอย่างไม่สิ้นสุด และทำให้มีรายได้ในการครองชีพอย่างน่าพึงพอใจ สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวได้" คือข้อสรุปที่ทำให้ยึดเป็นอาชีพมาจนวันนี้

สำหรับการเปิดสอนนั้น อาจารย์กฤษศินีได้เริ่มต้นสอนกับศูนย์อาชีพฯ มติชน มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี 2550 ซึ่งในครั้งนั้นได้ชิ้นงานเป็นเทียนแฟนซี 6 แบบ เช่น ทำเป็นขนมปุยฝ้าย เทียนปะการัง (เทียนแท่ง) เทียนดอกลีลาวดี เทียนลายหินอ่อน (เทียนแท่ง) ฯลฯ

จากการเปิดสอนในรุ่นที่ 1 ทำให้พบว่ายังมีผู้สนใจที่จะทำเทียนแฟนซีในรูปแบบอื่นๆ อีกหลากหลาย แต่ในเวลาเพียง 1 วัน ไม่สามารถที่จะทำได้ครบทุกแบบ ทางผู้สอนจึงได้ปรับใหม่เป็น 4 หลักสูตร โดยเน้นการทำเป็นเทียนของชำร่วย รายละเอียดแต่ละหลักสูตร ดังนี้

เทียนแฟนซี ชุดที่ 1 (5 แบบ)

1. เทียนลายหินอ่อน

2. เทียนปะการัง

3. เบียร์

4. ปุยฝ้าย

5. ช็อคบอล

รายละเอียดการสอน

09.00-12.00 น.

- เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ

- หลักการประดิษฐ์เทียน และข้อควรรู้

- หลักการผสมสี น้ำมันหอมระเหย และสูตรส่วนผสม

- ประดิษฐ์เทียนลายหินอ่อน

- เทียนปะการัง

13.00-16.00น.

- ประดิษฐ์เบียร์ (ด้วยเทียนเจล)

- ขนมปุยฝ้าย

- ช็อคบอล

- สรุปรายละเอียดที่สำคัญ

- ตอบปัญหา แนะนำแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ

- วิธีหาตลาดจำหน่าย

(ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท เปิดสอน วันที่ 31 พฤษภาคม 2551เทียนแฟนซี ชุดที่ 2 (ของชำร่วย-งานแต่งงาน 5 แบบ)

1. ปาท่องโก๋ (มีความหมายถึง การครองคู่ที่ไม่มีวันพรากจากกัน)

2. หัวใจลายกุหลาบ (มีความหมายถึง ดวงใจของคู่รักที่มีแต่ความสดชื่น)

3. ปลาเงิน-ปลาทอง (มีความหมายถึง การดำเนินชีวิตคู่ที่เจริญรุ่งเรือง)

4. ขนมจีบ-ซาลาเปา (มีความหมายถึง ความมั่งมีศรีสุข และอุดมสมบูรณ์)

ส่วนกระบะไม้ที่บรรจุ มีลักษณะของงานประดิษฐ์แบบไทยๆ ที่เหมาะสม

รายละเอียดการสอน

09.00-12.00 น.

- ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ในการประดิษฐ์เทียน และข้อควรรู้ที่สำคัญ

- วิธีประดิษฐ์ "ปาท่องโก๋" (บรรจุกระบะไม้)

- วิธีประดิษฐ์ "หัวใจลายกุหลาบ" (บรรจุในกระบะไม้)

13.00-16.00 น.

- วิธีประดิษฐ์ "ปลาเงิน-ปลาทอง" (บรรจุกระบะไม้)

- วิธีประดิษฐ์ "ขนมจีบ-ซาลาเปา"

-สรุปวิชาที่อบรมทั้งหมด

- สอบถามปัญหา และข้อสงสัยต่างๆ

ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท เปิดสอน วันที่ 1 มิถุนายน 2551

เทียนแฟนซี ชุดที่ 3 (เทียนเบเกอรี่ 4 แบบ)

1. โดนัท

2. เค้กก้อน

3. ไอศกรีม

4. คุกกี้

รายละเอียดการสอน

09.00-12.00 น.

- แนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุดิบ ส่วนผสม และอุปกรณ์ในการประดิษฐ์

- เรียนรู้หลักการต่างๆ ข้อควรรู้ และวิธีประดิษฐ์

- ประดิษฐ์เทียน "โดนัท"

- ประดิษฐ์เทียน "ไอศกรีม"

13.00-16.00 น.

- ประดิษฐ์เทียน "เค้กก้อน"

- ประดิษฐ์เทียน "คุกกี้"

-สรุปผลการอบรม ตอบข้อซักถาม

- แนะนำการตกแต่ง และหาตลาด

ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท เปิดสอน วันที่ 7 มิถุนายน 2551

เทียนแฟนซี ชุดที่ 4 (ชุดกาแฟโบราณ)

1. ปาท่องโก๋

2. น้ำชา

3. ชาร้อน (2 แก้ว)

4. กาแฟร้อน

รายละเอียดการสอน

09.00 -12.00 น.

- อบรมความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ

- แนะนำข้อควรรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์เทียน

- วิธีทำ "ปาท่องโก๋ 2 ชิ้น"

- ประดิษฐ์เทียน "น้ำชาร้อน 2 ชิ้น"

13.00 -16.00 น.

- ประดิษฐ์ "กาแฟร้อน 1 ชิ้น"

- ประดิษฐ์ "ชาร้อน 1 ชิ้น"

- วิธีการประดิษฐ์เข้าชุด (ในพวงเล็ก 4 ช่อง)

- แนะนำการตกแต่ง และหาตลาด

- สรุปงาน และตอบปัญหาต่างๆ

ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท เปิดสอน วันที่ 8 มิถุนายน 2551

นี่เป็นรายละเอียดการเรียนการสอนเทียนแฟนซีทั้ง 4 หลักสูตร ใครใคร่เรียนหลักสูตรไหนเลือกตามชอบใจ

สำหรับเทียนแฟนซีที่จัดมาให้เรียนคราวนี้ ซึ่งเน้นทำเป็นของชำร่วย "งานแต่งงาน" ทางอาจารย์กฤษศินี บอกว่า เจ้าภาพมักสั่งซื้อของชำร่วยจำนวนมาก (ไม่ต่ำกว่า 100 ชิ้นในแต่ละงาน) ดังนั้น หากเจ้าภาพสามารถประดิษฐ์ของชำร่วยดังกล่าวได้เอง...จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อย และมักจะได้สิ่งที่ถูกใจ รวมทั้งทำให้เกิดความภาคภูมิใจในฝีมือของตนเองอีกด้วย

"เทียนแฟนซี เป็นวิชาหนึ่งที่สามารถดัดแปลงประดิษฐ์เป็นของชำร่วยในเทศกาลต่างๆ ได้อย่างสวยงาม ซึ่งเราจะเห็นได้จากตามท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งยังมีความหมายที่ดีในด้านการ "ให้แสงสว่างแก่ชีวิต" ในทุกๆ ด้านอีกด้วย" ผู้สอน กล่าวอย่างมั่นใจ

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 1,605 บาท

ท่านที่สนใจรีบสมัครกันได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่นานๆ จึงจะเปิดสอนสักครั้งหนึ่ง เมื่อมีโอกาสก็อย่ารอช้า โทร. (02) 589-2222 ต่อ 2100 (คุณณัฐสมน), 2101 (คุณญาฑิกานต์), 2102 (คุณวนิดา) และ 2103 (คุณอนุวัฒน์)

แหล่งที่มาจาก เส้นทางเศรษฐี

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.