รายได้,อาชีพเสริม,รายได้จากอินเตอร์เน็ต,MLM,รายได้จากเน็ต,ฮิฟ,เซิฟ,Franchise,Investment,Hyip,Surf,Forex,Adword,Google,Adsense,E-gold,E-bullion,E-point,Liberty,Paypal,SME,OTOP

รายได้ อาชีพ Raidai-D-D.com's Archiver

เว็บสำเร็จรูป เปิดร้านค้าออนไลน์ ประกาศ ซื้อขาย ฟรี

admin กระทู้เมื่อ 15-5-2008 20:22

รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก WORLD ENVIRONMENT DAY

2528 (1985) Youth, Population and Environment เยาวชน ประชากรและสิ่งแวดล้อม
   
2529 (1986) A Tree for Peace ต้นไม้เพื่อสันติภาพ
   
2530 (1987)  Theme : Public Participation, Environment Protection and Sustainable Development  
-   
2531 (1988) Slogan : When people put the environment first, development will last  
การมีส่วนร่วมของประชาชน การปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
   
2532 (1989) Global Warming ; Global Warming
ภาวะโลกร้อน  
   
2533 (1990) Children and the Environment (Our Children, Their Earth)
เด็กและสิ่งแวดล้อม  
   
2534 (1991) Climate Change : Need for Global Partnership
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   
2535 (1992) Only One Earth : Care and Share  
   
2536 (1993) Poverty and the Environment : Breaking the Vicious Circle  
   
2537 (1994) One Earth, One Family โลกใบเดียวครอบครัวเดียวกัน  
   
2538 (1995) We The Peoples, United for the Global Environment ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโลก  
   
2539 (1996) Our Earth, Our Habitat, Our Home  รักโลก : ดูแลถิ่นฐานบ้านเรา  
   
2540 (1997) For Life on Earth  เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนบนผืนโลก  
   
2541 (1998) For Life on Earth "Save our Seas"  เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน  
   
2542 (1999) "Our Earth, Our Future … Just Save It" รักโลก รักอนาคต รักษ์สิ่งแวดล้อม  
   
2543 (2000) 2000 The Environment Millennium : Time to Act  ปี 2000 สหัสวรรษแห่งสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา"  
   
2544 (2001) CONNECT with the World Wide Web of Life เชื่อมโยงโลกกว้าง ร่วมสร้างสานสายใยชีวิต  
   
2545 (2002) Give Earth a Chance ให้โอกาสโลกฟื้น คืนความสดใสให้ชีวิต  
   
2546 (2003) Water - Two Billion People are Dying for It! รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤติจะมาเยือน  

2547 (2004) Wanted ! Sea and Oceans - Dead or Live ?  ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย  

2548 (2005) PLAN FOR THE PLANET เมืองเขียวสดใส ร่วมใจวางแผนเพื่อโลก

2549  (2006) DON'T DESERT DRYLANDS!  เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ  

2550 (2007) Melting Ice - A Hot Topic  หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง

[color=SeaGreen]ข้อมูลจาก sanook.com[/color]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.