รายได้,อาชีพเสริม,รายได้จากอินเตอร์เน็ต,MLM,รายได้จากเน็ต,ฮิฟ,เซิฟ,Franchise,Investment,Hyip,Surf,Forex,Adword,Google,Adsense,E-gold,E-bullion,E-point,Liberty,Paypal,SME,OTOP

รายได้ อาชีพ Raidai-D-D.com's Archiver

ลงประกาศซื้อขายสินค้า,ประกาศฟรี

thakkkk กระทู้เมื่อ 20-6-2008 00:55

กลยุทธ์วางแผนจ้างงานแบบ OUTSOURCING ให้ทันกฏหมาย ฉบับใหม่

บริษัท วินนิ่งพอยท์ จำกัด เป็นบริษัท จัดฝึกอบรม และ สัมมนา มีความยินดีเรียนเชิญ ท่านผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้เกี่ยวข้อง ส่งพนักงานของท่านเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรที่เราได้จัดขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2551 หลักสูตรเหล่านี้ เหมาะแก่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายขาย และ ฝ่ายการตลาด ซึ่งแต่ละหลักสูตร จะบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
(รายละเอียดหัวข้อสัมมนา มีดังเอกสารที่แนบมาครับ)

    * กลยุทธ์วางแผนจ้างงานแบบ OUTSOURCING ให้ทันกฏหมาย ฉบับใหม่(วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2551) -ขณะนี้เหลือเพียง 10 ที่นั่ง

        พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้แก้ไขบทนิยามคำว่า "นายจ้าง" ใหม่จากเดิม และแก้ไขเพิ่มเติมมาตราใหม่เพื่อขยายความหมายของนายจ้าง ซึ่งมีผลต่อนายจ้าง รูปแบบ Outsourcing หรือ การรับเหมาแรงงานช่วง และขยายความให้นายจ้างต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้างตามลักษณะการ จ้างแรงงานดังกล่าว เสมอเท่ากับลูกจ้างประจำของลูกจ้างเอง อันเป็นผลกระทบต่อนายจ้างโดยตรง หลังกฎหมายฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้ ความรู้จากสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยท่านปรับความเข้าใจ ต่อกฎหมายฉบับดังกล่าว เพื่อการจ้างแรงงานที่ถูกต้อง มีทางออกอย่างไร ซึ่งท่านจะ ได้รับทราบรายละเอียด เกี่ยวกับการจ้างแรงงานแบบ Outsourcing หรือ การเหมาจ้างค่าแรงงาน ทำอย่างไรจึง ป้องกันความรับผิดชอบ ต่อลูกจ้างเหมาค่าแรงงานเท่าที่จำเป็น มีวิธีทางแก้ไข ในการทำสัญญารับเหมาค่าจ้างอย่างไร องค์ประกอบใดที่ นายจ้างต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้างเหมาค่าแรงงาน และไม่ต้องรับผิดชอบลูกจ้างเหมาค่าแรงงาน และความรับผิดชอบของนายจ้าง มีมากน้อยเพียงใดต่อลูกจ้างเหมาค่าแรงงาน...

thakkkk กระทู้เมื่อ 20-6-2008 00:55

* การขายแบบซับซ้อน และการจัดการลูกค้ารายใหญ่สมัยใหม่ ครั้งที่ 2: บรรยายเป็นภาษาไทย (วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551) -ขณะนี้เหลือเพียง 15 ที่นั่ง

        การขายในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงและซับซ้อนมากขึ้น ผู้ให้บริการมีมากราย และมีความสามารถในการผลิตสินค้า หรือ บริการได้ใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น และมีความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป การขายในยุคปัจจุบัน จึงซับซ้อน และยากลำบากขึ้นกว่าเดิม การวางแผนการขายที่ดี เปรียบเสมือน การกำหนดยุทธศาสตร์การรบ จะทำให้ผู้ประกอบการ สามารถรับมือกับการขายแบบซับซ้อนนี้ได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ในแทบจะเกือบทุกธุรกิจ มักจะพบว่ารายได้ ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการ จะมาจากลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นรายใหญ่ รายสำคัญ หรือเป็นหัวใจของธุรกิจ ทักษะการบริหารลูกค้ารายใหญ่ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรักษารายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจไว้ตลอดไป    การวางแผนและบริหารลูกค้าเป็นรายตัวสำหรับลูกค้ารายใหญ่ จึงเป็นศาสตร์สำคัญที่องค์กรธุรกิจจะละเลยไม่ได้
      **สำหรับสัมมนาหัวข้อนี้ มีผู้เข้าจองเต็ม 30 ที่นั่งในครั้งแรกที่จัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ทางเราแนะนำให้ผู้สนใจกรุณาสำรองที่นั่ง แต่เนิ่นๆ ครับ**

    * Complex Sale and Modern Key Account Management Round 3 : conducted in English  (Saturday,26th July 2008)
(การขายแบบซับซ้อน และการจัดการลูกค้ารายใหญ่สมัยใหม ่ครั้งที่ 3: บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

    Successful Selling today requires the application of sales management science to maximize results. There is no difference among products and providers, customers have more choices and the market is commoditized. Applying good practices and meticulous planning will lead to greater success for the salesperson. To fulfill their true potential successful salespeople also need to develop keen business acumen. In sales the 80/20 rule applies, that is, the top 20% of our customer portfolio brings 80% of our total revenue. This 20% of the customers seen to be the Key Accounts of the company. How to manage, maintain and retain these key accounts is critical to the success of the business.
  Key Account Management is the science of managing the future. Managing Complex Sales is a vital strategy for large organizations.
**In the 1st round of this seminar topic, out 30 seats were fully booked, we'd suggest you to reserve you seat(s) at the earliest**

        นอกจากพนักงานของท่านจะได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ บริษัทท่านสามารถหักค่าลดหย่อนได้ 200% จากอัตราเข้าร่วมฝึกอบรม และ สำหรับผู้ที่ ส่งพนักงานเข้าอบรม เป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อเพื่อรับอัตรา Group Discount นอกจากนี้หากท่านต้องการ เราสามารถจัด In-House Training ให้แก่ท่านได้


        หากท่านมีความสนใจในหลักสูตรใด กรุณาดูรายละเอียดได้ จากเอกสารที่แนบมาครับ หรือติดต่อเราได้ที่หมายเลข (086) 073-4446 / 47

      บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเชิญท่านส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาส ได้รับใช้ท่าน

      ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

บริษัท วินนิ่ง พอยท์ จำกัด
(ขออภัยหากท่านได้รับ E-mail ซ้ำเนื่องจากระบบขัดข้องจึงต้องส่งใหม่)
สายด่วน(086) 073-4447 / 073-4446
โทร. (02) 735 2551, 245 0291
แฟกซ์อัตโนมัติ.(02) 735-2322, 735-2551
อีเมล์. [email]winning2550@gmail.com[/email]


กรุณา download กำหนดการที่ update ล่าสุดได้จาก [url]http://www.winningpoint.co.th/seminars.html[/url] หรือ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

- การพัฒนาภาวะผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership Development)
- หลักปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับ ธุรกิจโรงแรม (First Aid for Hotels)
- พิธีการทางศุลกากร ยุคก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (Paperless Customs System)
- คอมพิวเตอร์(in-house) : AutoCAD for Executives, MS-Office เบื้องต้น, Professional Presentation with Powerpoint 2007
- อสังหาริมทรัพย์ : กลยุทธการวางแผนภาษีอย่างมืออาชีพ
- การตลาด : การสร้างแบรนด์
- โลจิสติกส์ : Logistics

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.