รายได้,อาชีพเสริม,รายได้จากอินเตอร์เน็ต,MLM,รายได้จากเน็ต,ฮิฟ,เซิฟ,Franchise,Investment,Hyip,Surf,Forex,Adword,Google,Adsense,E-gold,E-bullion,E-point,Liberty,Paypal,SME,OTOP ..

เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้จาก true เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้จาก trueเปิดร้านค้าออนไลน์ ลงประกาศโพสฟรีเสื้อผ้าเกาหลี,Preorderเสื้อผ้าเกาหลี,เสื้อผ้าแฟชั่น_ex30May2011 รับทำseo,โปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับหน้าแรก Google

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ คลิ๊กเลยแหล่งซื้อขาย สินค้า_ex20/5/11 dgjshop.comโปรโมทเว็บไซต์ฟรี,โปรโมทเว็บ,โปรโมท_ex10/6/11สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ คลิ๊กเลย
กลับไปรายการกระดาน โพสต์

เขียนแผนธุรกิจ...อย่างมืออาชีพ

แผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณาและการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจมีผู้เปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบเสมือนแผนที่ในการเดินทางที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆในกระบวนการก่อตั้งกิจการ โดยแผนที่ที่ดีให้รายละเอียดถนนหนทางและทิศทางที่ชัดเจนเช่นไรแผนธุรกิจที่ดีก็ย่อมให้รายละเอียดอย่างเพียงพอทั้งเรื่องของการตลาดการแข่งขัน กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงินซึ่งจะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วยเช่นกัน
ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ?
    เหตุผลสำคัญที่ต้องเขียนแผนธุรกิจคือการยกระดับสถานะด้านการเงินสำหรับผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจหากปราศจากแผนธุรกิจที่ดีรับรองได้เลยว่าจะไม่มีธนาคาร นักลงทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ใดกล้าจะให้เงินคุณเพื่อนำไปใช้เริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้แผนธุรกิจไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ปล่อยกู้เท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งการันตีได้ด้วยว่าผู้ประกอบการจะสามารถพัฒนาแนวความคิดและแผนการดำเนินการในอนาคตได้อย่างไรบ่งบอกได้ว่าทีมงานและพันธมิตรให้การยอมรับในจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกันหรือไม่ทั้งยังเป็นตัวแทนในการสื่อสารถึงกันเกี่ยวกับการจำแนกความรับผิดชอบกลวิธีการดำเนินการที่ทำให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมายในลักษณะของการได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจกลับมาโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

เตรียมการสำหรับทำแผนธุรกิจ

     ก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือในธุรกิจที่วางแผนไว้ซึ่งหมายรวมถึงการร่างแผนธุรกิจขึ้นมาจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเขียนแผนธุรกิจโดยหนทางที่ง่ายที่สุด คือการหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ได้แก่รายงานจากภาครัฐ ข่าวธุรกิจทางหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์ข้อมูลและทิศทางธุรกิจจากเว็บไซต์หรือโบรชัวร์ของบริษัทต่างๆ เป็นต้นซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับประกอบการตัดสินใจว่าธุรกิจที่ฝันไว้จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กมีช่องทางในการทำธุรกิจอย่างไร แนวโน้มตลาดของสินค้าและบริการนั้นๆเป็นอย่างไรรวมทั้งมีช่องว่างให้ผู้ประกอบการรายใหม่ก้าวไปเป็นผู้นำในตลาดได้หรือไม่เป็นต้น

    อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการสามารถหาข้อมูลที่มีรายละเอียดเฉพาะลึกลงไปได้จากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิโดยใช้กลวิธีในการรวบรวมข้อมูลดังนี้การสำรวจทางโทรศัพท์เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดแต่ก็ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงการใช้แบบสอบถามซึ่งสามารถได้รับข้อมูลคุณภาพ แต่อาจไม่กระจ่างชัดนักเนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียวการโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสอบถามถึงความต้องการ ปัญหาและความคาดหวังในสินค้าและบริการที่กำลังจะนำเสนอโดยเมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วจึงนำสิ่งที่ได้มาวิเคราะห์กับสถานการณ์จริงโดยต้องไม่ลืมเปิดใจให้กว้างสำหรับการประยุกต์และแก้ไขหากข้อมูลต่างๆคลาดเคลื่อนไปจากแผนการที่เตรียมไว้

แผนธุรกิจที่ดี


     แผนธุรกิจที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนโครงสร้างของเหตุและผลดังนั้นเมื่อเขียนแผนธุรกิจเสร็จเรียบร้อยจะต้องสามารถบอกรายละเอียดทุกอย่างได้ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงกันขั้นตอนแรกในการสร้างแผนธุรกิจให้สำเร็จคือวางโครงเรื่องจำเป็นที่ต้องมีในแผนธุรกิจออกมาเป็นข้อๆและจดประเด็นหลักของแต่ละหัวข้อกำกับไว้โดยเนื้อหาในแผนธุรกิจจะต้องสอดคล้องกับธุรกิจที่กำลังจะทำและต้องไม่แสดงถึงความสิ้นหวังหรือย่อท้อในธุรกิจดังกล่าวแต่จะต้องประกอบด้วยข้อมูลทุกอย่างที่สามารถอธิบายให้เข้าใจและดึงดูดให้เกิดการพิจารณาจากผู้ที่จะสนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ
แผนดังกล่าวยังต้องการการเกริ่นนำและลงท้ายที่ดีทั้งในส่วนของบทนำและการสรุปความ รวมถึงมีรายละเอียดประกอบอื่นที่จำเป็นอาทิ รายละเอียดบัญชี สำเนารายงานการวิจัยตลาด CVs หรือข้อมูลส่วนตัว (resume) ใบปลิวสินค้า รูปภาพประกอบ ฯลฯ ซึ่งอาจแนบมาพร้อมกับการนำเสนอแผนธุรกิจ กุญแจสำคัญในการทำแผนธุรกิจ Summary of Business Plan บทคัดย่อของแผนธุรกิจที่สรุปใจความสำคัญในแผนธุรกิจภายใน 1-2 หน้าควรเขียนให้ชัดเจนและดึงดูดความสนใจของผู้อ่านเพื่อให้เกิดความอยากรู้รายละเอียดของแผนงานธุรกิจทั้งหมดที่เหลืออาทิ แนวคิดและขอบเขตของธุรกิจ โอกาสและความก้าวหน้าทางธุรกิจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ ข้อมูลด้านการเงินทีมงานบริหาร และข้อเสนอของธุรกิจ เป็นต้น

Management
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจประสบการณ์ทางธุรกิจ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันความสำเร็จและล้มเหลวที่ประสบมา ทั้งนี้การมีทีมงานผู้บริหารที่ดีเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเป็นรูปร่างและประสบผลสำเร็จซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการและพนักงานระดับหัวหน้ารองลงมา ที่มีความรู้ความชำนาญด้านเทคนิคเฉพาะทางที่สำคัญต่อการดำเนินงานโดยทีมงานที่ดีควรมีผู้บริหารครบถ้วนในแต่ละด้านสำหรับรายละเอียดทีมงานผู้บริหารควรจะระบุถึงโครงสร้างองค์กรและตำแหน่งบริหารหลักโดยระบุผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านผลตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารทั้งในรูปของเงินเดือน ส่วนแบ่งกำไรและสวัสดิการจากธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุนที่ไม่ใช่ผู้บริหารและผลตอบแทนที่ให้ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

Product/Service
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการหากมีสินทรัพย์ทางปัญญาหรือสิทธิบัตรควรระบุไว้ด้วยโอกาสในการขยายตลาดตลอดจนการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าการประเมินศักยภาพของสินค้าและบริการในแต่ละช่วงของ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เช่น ช่วงกำลังเติบโต ช่วงอิ่มตัว เป็นต้น

Marketing
การตลาดถือเป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจซึ่งมีแนวความคิดที่ใช้เป็นแผนแม่บทในการทำตลาดหลายประเภท ได้แก่แนวคิดที่เน้นการผลิตและตัวสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพแนวคิดที่เน้นการขายคือการพยายามผลักดันให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการให้มากที่สุดแนวคิดที่เน้นความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญในการทำตลาด คือการวิจัยตลาดซึ่งจะต้องเตรียมการเป็นลำดับต้นเพื่อค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตัวผู้ประกอบการและบุคคลภายนอก เช่นผู้ปล่อยกู้ โดยการวิจัยตลาดจะต้องครอบคลุมข้อมูลต่างๆ ดังนี้ พฤติกรรมการซื้อและใช้ของลูกค้าเป้าหมาย ขนาดของตลาดและแนวโน้มการขยายตัวในอนาคตการแข่งขันในตลาด และการประมาณการยอดขายและส่วนแบ่งตลาด


     หลังจากทำการวิจัยจนมีความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงลูกค้าเป้าหมายขนาดของตลาดและการแข่งขันดีแล้ว จะสามารถทำการประเมินศักยภาพทางการตลาดได้ซึ่ง ศักยภาพทางการตลาดก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการดำเนินงานทั้งหลายเพราะการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจต้องมีความมั่นใจในรายได้ที่จะรับเข้ามาในระดับหนึ่งที่พอเพียงให้ธุรกิจมีกำไรอยู่รอดได้ในขั้นต้นและมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้ามาหล่อเลี้ยงสภาพคล่องของธุรกิจมิให้หยุดสะดุดลงในขั้นต่อไปSales & Competition การทำแผนธุรกิจต้องเข้าใจถึงสภาพการแข่งขันภายในตลาดด้วยโดยสามารถวิเคราะห์ได้จากจุดแข็งของธุรกิจ เช่นการมีประสบการณ์การผลิตมานาน หรือมีสินค้าที่คุณภาพดีกว่าคู่แข่งจุดอ่อนของธุรกิจ เช่น มีเงินทุนน้อย ทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสมโอกาสของธุรกิจ เช่น มีแหล่งวัตถุดิบราคาถูกมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก และอุปสรรคของธุรกิจ เช่นลูกค้ามีความจงรักภักดีในแบรนด์ของคู่แข่งมากเปลี่ยนทัศนคติยาก เป็นต้น

ในแผนงานธุรกิจ การวางแผนงานการตลาดจะแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้


1.จุดขายสินค้าและบริการ ควรเลือกทำเลให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการที่ต้องการนำเสนอ รวมถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต้องการเจาะตลาด

2.การตั้งราคา การกำหนดราคาที่ถูกต้องไม่เพียงแต่สามารถชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ แต่ต้องเปรียบเทียบกับราคาของคู่แข่งขันในท้องตลาดด้วย

3.การส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น ได้แก่ การโฆษณาตามสื่อ การจัดกิจกรรมผ่านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งสิ่งสำคัญต้องไม่ลืมคำนวณงบประมาณอย่างเหมาะสมด้วย

4.การกระจายสินค้า ผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายหรือขายตรงตามแหล่งต่างๆ

5.บริการหลังการขาย ผู้ประกอบการสามารถทำได้เอง หรือส่งให้โรงงานผู้ผลิตรับผิดชอบ     

Operational & Industry
รายละเอียดเกี่ยวกับทำเลธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานการระบุแหล่งวัตถุดิบ ไปจนถึงจุดขายสินค้าและบริการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ เช่น เครื่องจักรหรือยานพาหนะในการขนส่งสินค้านอกจากนี้ในแผนธุรกิจยังต้องกล่าวถึงสภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมที่ธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องอยู่ อาทิธุรกิจบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์บนโทรศัพท์มือถือจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยต้องคำนึงถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมนั้น ได้แก่ คู่แข่งแนวโน้มการเจริญเติบโตและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งผลกระทบถึงการทำธุรกิจ

Short Term Trading
การกำหนดเป้าหมายระยะสั้น อาทิ เม็ดเงินลงทุน จำนวนลูกค้า การตอบรับของแบรนด์สินค้าในตลาด และผลประกอบการภายในระยะ 1 ปีแรกเป็นต้นรวมถึงความบังเอิญที่อาจขึ้นกับธุรกิจเพราะถึงแม้การทำธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จและได้ผลตอบแทนทางการเงินเป็นจำนวนมากแต่ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายประการทั้งที่เป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเช่น สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำอาจส่งผลกระทบในด้านลบแก่ธุรกิจ ฯลฯและปัจจัยความเสี่ยงจากภายใน เช่น ปัญหาด้านบุคลากร หรือปัญหาด้านการเงินเป็นต้นดังนั้นจึงควรระบุถึงความเสี่ยงธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือกับความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

Financial Documents
เงินเป็นปัจจัยสำคัญในทุกกิจกรรมของการทำธุรกิจ แผนการเงินที่ดีโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้ 1.การตั้งสมมติฐานทางการเงินได้แก่ ต้นทุน ยอดขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน สินค้าคงคลังสินทรัพย์ ค่าเสื่อม ดอกเบี้ย เป็นต้นหลังจากนั้นก็จะอยู่ในขั้นตอนของการประมาณการทางการเงินซึ่งเป็นการวิเคราะห์การใช้งบประมาณตามสมมติฐานที่วางไว้โดยกระแสเงินสดจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการบริหารการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทนอกจากนี้ยังมีหลักสำคัญที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินได้แก่ ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ ความสามารถในการชำระหนี้ระยะเวลาในการคืนทุนและจุดคุ้มทุน เป็นต้น


ที่มา : www.hrtothai.com

กลับไปรายการกระดาน