รายได้,อาชีพเสริม,รายได้จากอินเตอร์เน็ต,MLM,รายได้จากเน็ต,ฮิฟ,เซิฟ,Franchise,Investment,Hyip,Surf,Forex,Adword,Google,Adsense,E-gold,E-bullion,E-point,Liberty,Paypal,SME,OTOP ..

เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้จาก true เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้จาก trueเปิดร้านค้าออนไลน์ ลงประกาศโพสฟรีเสื้อผ้าเกาหลี,Preorderเสื้อผ้าเกาหลี,เสื้อผ้าแฟชั่น_ex30May2011 รับทำseo,โปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับหน้าแรก Google

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ คลิ๊กเลยแหล่งซื้อขาย สินค้า_ex20/5/11 dgjshop.comโปรโมทเว็บไซต์ฟรี,โปรโมทเว็บ,โปรโมท_ex10/6/11สนใจลงโฆษณาตำแหน่งนี้ คลิ๊กเลย
กลับไปรายการกระดาน โพสต์

ร้องเท้าแฟชั่น และ ติดตั้งก๊าซ LPG/ CNG (ระบบหัวฉีด)

อบรมฉบับนี้

ลุงพร ชอนอาชีพ

ออกแบบรองเท้าแฟชั่น เปิดสอน 2 หลักสูตร เรียน 4 วันทำได้

การออกแบบรองเท้าแฟชั่น เป็นอีกหลักสูตรหนึ่ง ที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน ได้เปิดสอนรุ่นแรกเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2548 จากนั้นได้เปิดอบรมอีก 2-3 รุ่น ปรากฏว่าได้รับความสนใจพอสมควร มีผู้เข้าเรียนหลายคนที่ส่งข่าวมาบอกว่า ได้นำความรู้ที่ได้รับไปทำรองเท้าแฮนด์เมดขายเป็นอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปได้ดี

อย่างไรก็ดี หลักสูตรนี้ได้หยุดการสอนไปเป็นเวลา 2 ปีเต็มๆ เนื่องจากวิทยากรคือ อาจารย์ไชยันตร์ ไชยสอง มีภารกิจอื่นๆ ที่ไม่สะดวก และทางศูนย์อาชีพฯ มติชน ก็ไม่ได้ติดต่อกลับไป จนเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทราบข่าวจากวิทยากรว่า ตอนนี้มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับหลักสูตรที่จะสอนนั้น ได้กำหนดไว้อย่างครอบคลุมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริงๆ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 2 วัน มีทั้งหลักสูตรพื้นฐาน และขั้นพัฒนา แต่ละหลักสูตรสอนครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง วิทยากรมีความเหมาะสมอย่างไร เชิญติดตามกันได้รู้จักวิทยากร

อาจารย์ไชยันตร์ เริ่มต้นศึกษาทางด้านวิชาชีพการทำรองเท้าและกระเป๋าที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในระหว่างที่เรียนมีความคิดที่จะหารายได้พิเศษ เพื่อเป็นทุนการศึกษา จึงได้เริ่มทำรองเท้าและกระเป๋าอย่างง่ายๆ ออกวางขายที่สวนจตุจักรในวันเสาร์-อาทิตย์ ปรากฏว่า ขายดีมาก จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ทางด้านการทำรองเท้า และได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาเขตเพาะช่างราชมงคล ในระหว่างที่เรียนปริญญาตรีนี้ต้องเดินทางไกล และมีงานกิจกรรมมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเลิกขายรองเท้าและกระเป๋าที่ตลาดนัดจตุจักร

ในระหว่างที่เรียนอยู่เพาะช่างราชมงคล ได้มีโอกาสสอนวิชาชีพที่โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็นครั้งแรก เป็นเวลา 3 เดือน การสอนในครั้งนั้นได้รับของขวัญ ส.ค.ส. และคำชมเชยจากครู อาจารย์ และนักเรียน ทำให้เกิดความประทับใจและจุดประกายความเป็นครูขึ้นมา เมื่อเรียนจบการศึกษา (ศศบ.) ซึ่งตรงกับสายครู แต่ในตอนนั้นคิดว่า การที่เราเรียนจบแล้ว และมาเป็นครูเลยประสบการณ์ยังน้อย การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนยังไม่กว้างนัก จากการที่ได้เข้าไปฝึกงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมและการไปดูงานในสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความคิดที่จะหาประสบการณ์ในด้านการทำงานให้มากก่อนที่จะมาเป็นครู เพราะเทคโนโลยีในสมัยนี้มีความเจริญมาก จึงได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชนผู้ผลิตรองเท้าแฟชั่นหลายประเภท

แม้ว่าจะทำงานประจำแต่ก็ได้แบ่งเวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเข้ารับการอบรมการออกแบบรองเท้าในชั้นสูง และได้รวบรวมข้อมูลความรู้มาเป็นตำราการออกแบบรองเท้าแฟชั่นขึ้น เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานที่บริษัทได้เรียนรู้ ต่อมาได้รู้จักกับกลุ่มแม่บ้านที่สนใจในด้านอาชีพงานหัตถกรรม จึงได้มีความคิดที่จะทำรองเท้าแฟชั่นในลักษณะของงานหัตถกรรมกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้าน เป็นลักษณะของการออกแบบและหาตลาดทำในลักษณะของการขายปลีก ขายส่ง ซึ่งก็สามารถทำเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีทีเดียว จึงต้องมีการคิดค้นรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตของงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ขึ้น และบันทึกรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการทำงานตลอดมา

ในปี พ.ศ. 2545-2546 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมรองเท้าไทย ได้รวบรวมคณะวิทยากรเพื่อดำเนินการสอนในโครงการถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบ จากการที่ได้รวบรวมเอกสารในการทำรองเท้าและประสบการณ์ทำงานทางด้านรองเท้าแฟชั่นโดยตรง จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมกับคณะวิทยากรในการถ่ายทอด ความรู้ทางด้านการออกแบบรองเท้าในโครงการนี้

หลังจากที่ได้เป็นวิทยากรแล้วก็ได้มีผู้ที่เข้าอบรมเชิญไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านการทำรองเท้าอีกหลายท่าน แต่มิได้เปิดสอนเป็นทางการ ต่อมามีผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแนะนำให้มาติดต่อกับทางศูนย์อาชีพฯ มติชน และในที่สุดก็ได้เปิดสอนในหลักสูตรนี้รองเท้าแฟชั่นขั้นพื้นฐาน

ระดับผู้เข้าฝึกอบรม

- ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพส่วนตัวทางด้านรองเท้าแฟชั่น

- ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย วัสดุ-อุปกรณ์ ทางด้านนี้โดยตรง

- ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านรองเท้า ต้องการเพิ่มความรู้และทักษะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในด้านการทำรองเท้าแฟชั่นในงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถประกอบเป็นอาชีพส่วนตัวได้

2. สามารถนำวัสดุที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นรองเท้าแฟชั่นเพื่อเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจการค้าได้

3. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในรูปแบบของ การบรรยายพร้อมสาธิต ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตรองเท้าได้

4. เผยแพร่งานทางด้านงานหัตถกรรมกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ และตลาดแรงงานของไทยในด้านของธุรกิจรองเท้าแฟชั่นต่อไป

ทักษะที่จะได้รู้

1. ความรู้ในเรื่องพื้นฐานการออกแบบ และการสร้างแบบรองเท้า ซึ่งจะได้รับคู่มือประกอบการฝึกอบรม

2. ได้รับทักษะจากการสาธิตการสร้างต้นแบบ และต้นแบบของ PATTERN ที่ใช้ในการสร้างแบบ

3. ประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบัติ ทำรองเท้าจริงซึ่งสามารถนำมาสวมใส่ได้

เป้าหมายระยะยาว

1. มีความรู้และทักษะในการออกแบบ รองเท้าขั้นพื้นฐาน

2. ความสามารถในการสร้างต้นแบบ และนำต้นแบบไปใช้ในการสร้างแบบต่างๆ ได้อีกหลายแบบ

3. สามารถนำความรู้และทักษะการทำรองเท้าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปรองเท้าแฟชั่นขั้นพัฒนา

หลักสูตรการออกแบบรองเท้าแฟชั่นขั้นพัฒนา หรือขั้นเสริมทักษะการเรียนรู้นี้ จะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่ครอบคลุมถึงการนำไปต่อยอดเองได้ เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรรองเท้าแฟชั่นขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่มีความรู้พื้นฐานมาแล้ว และมีความต้องการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางด้านรองเท้าเพิ่มเติม

การอบรมใช้เวลาเรียน 2 วัน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการสาธิตจริง ลงมือปฏิบัติงานจริง มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อช่วยสร้างความเป็นกันเอง และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้าฝึกอบรม

เมื่อผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้แล้วจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น

ขอบเขตการสาธิต

การฝึกอบรมเป็นลักษณะของการถ่ายทอดโดยการอธิบายเน้นทฤษฎี และการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งขอบเขตการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนรู้แบบต่อเนื่องจากการออกแบบรองเท้าขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

รองเท้าที่นำมาเป็นรองเท้าตัวอย่างในการฝึกอบรมนี้ เป็นรองเท้าแฟชั่นในรูปแบบรองเท้าที่ต้องการออกแบบทุกส่วนของรองเท้า ซึ่งเป็นรองเท้าประเภทงานหัตถกรรมกึ่งอุตสาหกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำรองเท้าแฟชั่นในแบบต่างๆ ได้ ซึ่งการเรียนรู้ในขั้นเสริมทักษะการเรียนรู้นี้จะให้ผู้เรียนเลือกที่จะเรียนได้ 2 ประเภท คือ

1. รองเท้าแฟชั่นรัดส้นสตรี

2. รองเท้าแฟชั่นรัดส้นบุรุษ

ขั้นตอนการทำงานของรองเท้าแฟชั่นรัดส้นบุรุษ และรัดส้นสตรีที่นำมาเป็นรองเท้าตัวอย่างในการฝึกอบรมนี้ จะตรงกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเรื่องการทำรองเท้าแฟชั่นขั้นเสริมทักษะการเรียนรู้ในเรื่องการหาจุดที่สำคัญของหุ่นเท้า (LAST) การสร้างแบบพื้นบน (INSOLE) การศึกษาเรื่องขนาดความพอดีในการสวมใส่ (FITTING) หลักสรีรวิทยากับกระดูกเท้า (ERGONOMIC) การออกแบบ (DESIGN) การเกรดแบบ (GRADING) การประกอบขึ้นรูปรองเท้า (PRODUCTION) และการประยุกต์รูปแบบของรองเท้าแฟชั่น เป็นงานหัตถกรรมกึ่งอุตสาหกรรมได้

สำหรับรูปแบบของหน้าผ้า (UPPER) จะเป็นการให้ผู้เรียนดูรองเท้าตัวอย่าง และนำมาประยุกต์รูปแบบที่เป็นงานมือ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการฝึกอบรมกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร แต่สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เครื่องจักรได้ตามความต้องการ

สำหรับส่วนของพื้น (SOLE) จะเป็นกรรมวิธีการผลิตที่เป็นงานมือเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์การทำรองเท้าตัวอย่าง โดยให้ผู้เรียนทำตามแบบรองเท้าที่ให้ดู ทั้งแบบรัดส้นบุรุษและรัดส้นสตรี

ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านรองเท้าแฟชั่นได้อีกต่อไปหลักสูตร : การออกแบบรองเท้าแฟชั่นขั้นพื้นฐาน

เปิดสอน : วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2551

ระยะเวลา : 2 วัน (14 ชั่วโมง)

ค่าเรียน : 2,675 บาท

วันที่ 1

09.00-10.00 น.

- นำเข้าสู่บทเรียน (กดจุดเท้าสกัดป่วย)

- ประวัติความเป็นมาของรองเท้า

(อธิบายโดยใช้แผ่นใส พร้อมดูคู่มือประกอบ)

10.00-11.00 น.

- มาตรฐานการออกแบบรองเท้า

- ประเภทของเท้าและกรรมวิธีการผลิต

(อธิบายโดยใช้แผ่นใสแสดงภาพตัวอย่าง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจำมาตรฐาน การออกแบบ แล้วตอบคำถามจากผู้สอน)

11.00-12.00 น.

- หลักการออกแบบ

- หุ่นที่ใช้ในการทำรองเท้า

(กิจกรรมให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มตามเบอร์ของรองเท้า 35, 36, 37, 38, 39, 40 และเลือกตัวแทน 2 คน ในกลุ่มเพื่อสร้างต้นแบบจากหุ่นในกลุ่มนั้น)

- การพันหุ่นและกำหนดจุดที่สำคัญบนหุ่น

(อธิบายโดยมีรูปภาพประกอบและสาธิตการพันหุ่นและการกำหนดจุดที่สำคัญบนหุ่น โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น)

12.00-13.00 น.

- พักกลางวัน/รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00-14.00 น.

- การสร้างแบบพื้นบนจากพื้นสำเร็จ พีวีซี

- แจกพื้นสำเร็จรูปที่แจ้งเบอร์ไว้ก่อนการฝึกอบรม

(อธิบายและสาธิตการทำแบบพื้นบนจากพื้นสำเร็จ)

14.00-15.00 น.

- การออกแบบ (DESIGN) รองเท้าแฟชั่น

- การวาดแบบบนหุ่นเท้า

(อธิบายพร้อมสาธิตการออกแบบรองเท้าแฟชั่น ให้ผู้เรียนดูรองเท้าตัวอย่างและออกแบบตามหรือออกแบบใหม่ก็ได้ตามความต้องการ)

พัก 10 นาที (ทานอาหารว่าง)

15.10-16.00 น.

- การสร้างต้นแบบ (MEANFROM)

- การเกรดแบบ

(อธิบายโดยใช้แผ่นใสกับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตามและสาธิตให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น)

16.00-17.00 น.

- การตรวจแบบและการสรุปแบบ

- การประเมินผลการฝึกอบรมของวันที่ 1

วันที่ 2

09.00-10.00 น.

- นำเข้าสู่บทเรียน (ประเภทรองเท้ากับหลักจิตวิทยา)

- โครงสร้างของเท้ากับการวัดเท้า

(อธิบายโดยใช้แผ่นใส พร้อมดูคู่มือประกอบการสอนและตอบคำถามจากผู้สอน)

10.00-11.00 น.

- การผลิตรองเท้าในงานหัตถกรรมกึ่งอุตสาหกรรม

- การทำรองเท้าแฟชั่น

(แจกวัสดุที่ใช้ทำรองเท้าแฟชั่นพร้อมทั้งอธิบาย ให้ผู้เรียนดูตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในการทำรองเท้าและอธิบายรายละเอียดและคุณลักษณะการใช้งาน)

11.00-12.00 น.

- การตัดวัสดุ

- การตัดหน้าผ้า (UPPER)

- การตัดพื้น (SOLE)

(ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการตัด วัสดุหน้าผ้าและส่วนของพื้น ถ้าไม่ชำนาญ ทางผู้สอนจะใช้วัสดุการสอนที่ตัดด้วยบล็อคมีดเพื่อความสวยงาม)

- การห่อพื้น และการจับจีบ

- การตกแต่งพื้นสำเร็จ

(อธิบายพร้อมด้วยการสาธิตจริงแล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง)

12.00-13.00 น.

- พักกลางวัน/รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00-14.00 น.

- การขึ้นหุ่นหน้าผ้ากับพื้นบน

(อธิบายพร้อมสาธิตการขึ้นหุ่นโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตาม)

14.00-15.00 น.

-การประกอบรองเท้าและตกแต่งความเรียบร้อย

(อธิบาย พร้อมสาธิต การประกอบรองเท้า โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตาม)

พัก 10 นาที (ทานอาหารว่าง)

15.10-16.00 น.

- การประยุกต์รูปแบบของรองเท้า ในเชิงธุรกิจ

- เปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็น

16.00-17.00 น.

- การทบทวนและสรุป (ตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ยังข้องใจ)

- การประเมินผลการฝึกอบรม

(ประเมินผลโดยการเดินดูผลงานที่เสร็จแล้ว และให้ผู้เรียนตอบแบบประเมินผลผู้เรียนและผู้สอน)หลักสูตร : การออกแบบรองเท้าแฟชั่นขั้นพัฒนา

เปิดสอน : วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2551

ระยะเวลา : 2 วัน (14 ชั่วโมง)

ค่าเรียน : 2,675 บาท)

วันที่ 1

09.00-10.00 น.

- ความสำคัญของเท้า

- การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์รองเท้า

- การออกแบบโลโก้ และบรรจุภัณฑ์ (FUNCTION)

(อธิบายโดยใช้แผ่นใส พร้อมดูคู่มือประกอบการสอน)

10.00-11.00 น.

- ความรู้เรื่องหุ่นเท้า (FITTING LAST)

- การออกแบบพื้น (INSOLE)

(อธิบายโดยใช้แผ่นใส พร้อมดูคู่มือประกอบการสอน พร้อมแจกหุ่นเพื่อใช้หาแบบพื้น (INSOLE))

10.00-11.00 น.

- หลักการออกแบบ

- การสร้างแบบ (PATTERN)

(ให้ผู้เรียนที่มีต้นแบบอยู่แล้วนำต้นแบบที่มีอยู่มาเริ่มออกแบบได้เลย หรือจะออกแบบใหม่ตามแบบที่ต้องการ)

11.00-12.00 น.

- การสร้างแบบหน้าผ้า

- การแยกแบบ

(อธิบายโดยมีรูปภาพประกอบและสาธิตการพันหุ่นและการกำหนดจุดที่สำคัญบนหุ่น โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น)

12.00-13.00 น.

- พักกลางวัน/รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00-14.00 น.

- องค์ประกอบในการออกแบบรองเท้า (COSMETRIC)

(อธิบายโดยใช้แผ่นใส พร้อมดูคู่มือประกอบการสอน)

14.00-15.00 น.

- การออกแบบ (DESIGN) รองเท้าแฟชั่น

- การวาดแบบบนหุ่นเท้า

(อธิบายพร้อมสาธิตการออกแบบรองเท้าแฟชั่น ให้ผู้เรียนดูรองเท้าตัวอย่างและออกแบบตามหรือออกแบบใหม่ก็ได้ตามความต้องการ)

พัก 10 นาที (รับประทานอาหารว่าง)

15.10-16.00 น.

- การเกรดแบบ (GRADING)

- อธิบายโดยใช้แผ่นใสกับเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติตามและสาธิตให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

16.00-17.00 น.

- การตรวจแบบและการสรุปแบบ

- การประเมินผลการฝึกอบรมของวันที่ 1

(ประเมินผลโดยการเดินดูแบบที่เสร็จแล้ว โดยให้ผู้เรียน COPY แบบที่ผ่านการตรวจแล้ว)

วันที่ 2

09.00-10.00 น.

- หลักสรีรวิทยากับกระดูกเท้า (ERGONOMIC)

(อธิบายโดยใช้แผ่นใส พร้อมดูคู่มือประกอบการสอนและตอบคำถามจากผู้สอน)

09.00-10.00 น.

- กรรมวิธีการผลิตรองเท้า (PRODUCTION)

- การทำรองเท้าแฟชั่น (FASHION)

(แจกวัสดุที่ใช้ทำรองเท้าแฟชั่น พร้อมทั้งอธิบายให้ผู้เรียนดูตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ในการทำรองเท้าและอธิบายรายละเอียดและคุณลักษณะการใช้งาน)

10.00-11.00 น.

- การคิดราคา (COSTING)

- การตัดหน้าผ้า (UPPER)

- การตัดพื้น (SOLE)

(กิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการตัดวัสดุ หน้าผ้า และส่วนของพื้น ถ้าไม่ชำนาญ ทางผู้สอนจะใช้วัสดุการสอนที่ตัดด้วยบล็อคมีดเพื่อความสวยงาม)

11.00-12.00 น.

- การห่อพื้น และการจับจีบ

- การตกแต่งส่วนของพื้น

(อธิบายพร้อมด้วยการสาธิตจริง แล้วให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง)

12.00-13.00 น.

- พักกลางวัน/รับประทานอาหารร่วมกัน

13.00-14.00 น.

- การขึ้นหุ่นหน้าผ้ากับพื้นบน

(อธิบายพร้อมสาธิตการขึ้นหุ่นโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตาม)

14.00-15.00 น.

- การประกอบรองเท้า และตกแต่งความเรียบร้อย

(อธิบายพร้อมสาธิตการประกอบรองเท้า โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตาม)

พัก 10 นาที (รับประทานอาหารว่าง)

15.10-16.00 น.

- ความรู้ในเรื่องกาวและน้ำยาไพรเมอร์

- เปิดโอกาสให้ซักถามแสดงความคิดเห็น

(อธิบายโดยใช้แผ่นใส พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น)

16.00-17.00 น.

- การทบทวน และสรุป (ตอบข้อซักถามต่างๆ ที่ยังข้องใจ)

- การประเมินผลการฝึกอบรม

(ประเมินผลโดยการเดินดูผลงานที่เสร็จแล้ว พร้อมให้ผู้เรียนตอบแบบประเมินผลผู้เรียนและผู้สอน)

ท่านที่สนใจตรวจสอบรายละเอียดวิธีการสมัคร ได้จากตารางโปรแกรมอบรม เดือนเมษายน-พฤษภาคม และตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามข่าวอบรมได้อีกช่องทางหนึ่งที่ www.lungpornwork.com"คนเก่งใช้เวลานานมากเพื่อที่จะเรียนรู้และหาประสบการณ์ด้วยตัวเอง"

"คนฉลาดใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้และหาประสบการณ์จากคนเก่ง"ติดตั้งก๊าซ LPG/ CNG (ระบบหัวฉีด)

ปรับหลักสูตรใหม่

เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนสูงสุดเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะผู้ใช้รถต้องเดือดร้อนไปตามๆ กัน ด้วยเหตุนี้พลังงานทดแทน จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ใฝ่ฝันกันว่าบ้านเราจะมี "บ่อน้ำมันบนดิน" คือการปลูกพืชพลังงานทดแทน แต่จนขณะนี้ยังไปไม่ถึงฝันที่ว่า การใช้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศจึงมาแทนที่น้ำมันในรถยนต์

จากการใช้ก๊าซในรถยนต์ที่นับวันจะได้รับความนิยม ทำให้อัตราการเจริญเติบโตของการใช้ LPG และ CNG มีมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับความต้องการช่างฝีมือดีและเจ้าของกิจการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งก็หายากขึ้นทุกที ศูนย์บริการติดตั้งที่มีคุณภาพมีไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มอย่างรวดเร็ว เพราะเหตุนี้ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน จึงร่วมกับ ศูนย์ติดตั้งก๊าซรถยนต์ GMC เปิดหลักสูตรอบรมขึ้น ใช้ชื่อว่า "ช่างติดตั้งก๊าซรถยนต์ LPG-CNG ระบบหัวฉีด" สอนโดย อาจารย์วิสรัส เอี่ยมประชา ซึ่งที่ผ่านมาได้อบรมไปนับ 10 รุ่น และหลายท่านนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จด้วยดี

อย่างไรก็ดี หลักสูตรที่ได้จัดขึ้นซึ่งมีเพียงหลักสูตรเดียว โดยใช้เวลาอบรม 2 วัน ทำให้มีผู้อบรมหลากหลายจนไม่สามารถกำหนดระดับกลุ่มที่สนใจได้ เช่น บางท่านไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน ในขณะที่บางท่านมีความรู้พื้นฐานมาอย่างดี และบางท่านเป็นเจ้าของอู่อยู่แล้วมาเรียนเพื่อที่จะบริหารจัดการอู่ของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ เมื่อกลุ่มคนเรียนมีความหลากหลายและรับรู้ข้อมูลได้ไม่เท่ากัน จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องและได้ประโยชน์สูงสุด จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ช่างติดตั้งก๊าซ LPG/CNG ระบบหัวฉีด (1-2)

หัวข้อการฝึกอบรม

1. พื้นฐานและหลักการทำงานเครื่องยนต์เบนซิน

1.1 พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์

1.2 ชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์

1.3 ระบบการบรรจุอากาศและจ่ายไอเสีย

1.4 ระบบหล่อเย็นระบายความร้อน

1.5 ระบบเชื้อเพลิง

1.6 ระบบการควบคุมเครื่องยนต์และไฟฟ้าควบคุม

2. ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทนน้ำมัน

2.1 ทำไม? ต้องใช้ก๊าซ

2.2 ก๊าซธรรมชาติมีกี่ชนิด? แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร?

2.3 ประหยัดจริงหรือ? จุดคุ้มทุนอยู่ที่ไหน?

2.4 อัตราการความสิ้นเปลืองแตกต่างกันอย่างไร?

2.5 ความปลอดภัยเป็นอย่างไร?

2.6 การทำงานมีกี่ระบบ และแตกต่างกันอย่างไร?

2.7 ติดตั้งกับรถอะไรได้บ้าง?

2.8 ข้อจำกัดของการใช้ก๊าซ?

2.9 ราคาค่าติดตั้ง?

2.10 ศูนย์บริการ อู่แนะนำ?

3. หลักการทำงานของการติดตั้งก๊าซระบบหัวฉีด

3.1 หลักการเปลี่ยนสถานะของก๊าซ

3.2 หลักการลดแรงดัน

3.3 หลักการควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีด

3.4 กล่องควบคุมการทำงาน (ECU: Electrical Control Unit)

3.5 การใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับแต่ง Computer Tune up

3.6 หลักการควบคุมมลพิษ

3.7 หลักการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิง

3.8 หลักการทำงานของเกจ์วัดระดับก๊าซ

4. ความปลอดภัยของการใช้ก๊าซ LPG-CNG

4.1 หลักการของความปลอดภัย

4.2 อันตรายของการใช้ก๊าซและการป้องกัน

4.3 การดับเพลิงและการแก้ไขหากเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

หลักสูตรที่ 1

1. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องเครื่องยนต์มาก่อน

2. มีความสนใจในเรื่องการติดตั้งก๊าซรถยนต์ (เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องโอกาสธุรกิจ หรือต้องการข้อมูลก่อนที่จะไปติดตั้งก๊าซในรถของตัวเอง)

3. ใช้เวลาเรียน 1 วัน (จะบรรยายเฉพาะพื้นฐานเท่านั้น) เรียนที่ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน เปิดสอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2551 ค่าเรียน 1,605 บาท รับสมัครรุ่นละ 30 คน

หลักสูตรที่ 2

1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวช. ช่างยนต์ ขึ้นไป

2. หรือมีประสบการณ์ทำงานอู่ซ่อมรถ เป็นช่างซ่อมรถประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาก่อนอย่างน้อย 3 ปี

3. ใช้เวลาเรียน 2 วัน วันแรกเรียนภาคทฤษฎีที่ศูนย์อาชีพฯ มติชน วันที่ 2 เรียนภาคปฏิบัติ (ดูงาน) ที่บริษัท ซ่อมและบำรุงรักษาทั่วไป (GMC) เปิดสอน วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2551 ค่าเรียน 2,675 บาท รับสมัครรุ่นละ 20 คนผู้ประกอบการอู่ติดตั้งก๊าซ LPG/CNG ระบบหัวฉีด

หัวข้อการฝึกอบรม

1. พื้นฐานเครื่องยนต์ แก๊ส และการติดตั้งระบบ

1.1 พื้นฐานและหลักการทำงานเครื่องยนต์เบนซิน

- พื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์

- ชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์

- ระบบการบรรจุอากาศและจ่ายไอเสีย

- ระบบหล่อเย็นระบายความร้อน

- ระบบเชื้อเพลิง

- ระบบการควบคุมเครื่องยนต์และไฟฟ้าควบคุม

1.2 หลักการทำงานของการติดตั้งก๊าซระบบหัวฉีด

- หลักการเปลี่ยนสถานะของก๊าซ

- หลักการลดแรงดัน

- หลักการควบคุมการทำงานของระบบหัวฉีด

- กล่องควบคุมการทำงาน (ECU : Electrical Control Unit)

- การใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับแต่ง Computer Tune up

- หลักการควบคุมมลพิษ

- หลักการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิง

- หลักการทำงานของเกจ์วัดระดับก๊าซ

2. หลักการตลาด

2.1 การเลือกประเภทและชนิดของตัวสินค้า

2.2 ทำเลที่ประกอบการ

2.3 กลยุทธ์การตั้งราคา

2.4 กลยุทธ์การจัดรายการส่งเสริมการขาย

2.5 การจัดหน้าร้าน มาตรฐาน รูปแบบการทำงาน

3. การดูงานนอกสถานที่

3.1 ดูงานสถานประกอบการจริง ตัวอย่างจริง

3.2 ดูงานสถานประกอบการคู่แข่ง เปรียบเทียบและวิเคราะห์

หมายเหตุ

หลักสูตรที่ 3

1. มีพื้นฐานเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ ประดับยนต์ ซ่อมสี ตัวถัง หรือประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์มาก่อน อย่างน้อย 3 ปี

2. มีความพร้อมเรื่องการลงทุนเบื้องต้น ประมาณ 300,000 บาทขึ้นไป

3. ใช้เวลาเรียน 2 วัน ภาคทฤษฎี (วันแรก) เรียนที่ อาคารมติชน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ภาคปฏิบัติเรียนและฝึกงาน (วันที่ 2) เรียนที่ บริษัท ซ่อมและบำรุงรักษาทั่วไป จำกัด (GMC) และดูงานนอกสถานที่ เปิดสอน วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2551 ค่าเรียน 3,745 บาท รับสมัครรุ่นละ 20 คน

(ตรวจสอบวิธีการสมัครอบรมได้จาก โปรแกรมอบรมเดือนเมษายน-พฤษภาคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (02) 589-2222 ต่อ 2100-2103)เกาะติดข่าวอบรม...ศูนย์อาชีพฯ มติชน

ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามข่าวอบรมได้อีกช่องทางหนึ่งที่ www.lungpornwork.com)
ลงประกาศซื้อขายสินค้า,ประกาศฟรี

กลับไปรายการกระดาน